Как да пречистим въздуха у дома

Когато става дума за пречистване на въздуха с помощта на зелените ни приятели у дома, правилото е колкото повече, толкова по-добре. Всяко растение изпуска много свеж кислород и пречиства токсини и летливи органични съединения. Ако сте готови да подобрите качеството на въздуха вкъщи, следващите няколко реда са точно за вас.