Интериорно озеленяване

Проектиране и изграждане

Консултации

  • аранжиране на растителност
  • отглеждане на растителни видове
    (изисквания, особености)
  • растителна защита

Поддържане

  • ЦВЕТНИ ИДЕИ извършва абонаментно поддържане на интериорна растителност.